Sommatie incasso (Leden) test

Geplaatst op 20-10-2022  -  Categorie: Algemeen

 

 

      

Aan   dhr. J. Laarif 

         Noordeinde 263

         1334 BN  ALMERE

 

 

   

          

          

         Lidnummer: 03449

                                                                             Datum: 20-10-2022

    

    

    

Betreft: Openstaande factuur WSV 

 

    

Geachte heer Laarif,

    

Uit onze administratie blijkt dat u ondanks herhaalde aanmaning, nog de volgende facturen dient te betalen, waarvan de betalingstermijn reeds geruime tijd is verstreken.

Het betreft de volgende facturen:      

      

Factuurnummer   Datum Aantal dagen Omschrijving         Bedrag
202101215 02042021   566 administratie kosten €    25.00
202102309 17062021   490 administratie kosten €    25.00
202200133 01012022            292 contributie 2022 €  175.04
202200747 14032022            220 liggeld 2022 €  436.79
202201750 06052022            167 administratie kosten €    25.00
202202352 09062022            133 administratie kosten €    25.00

           

       Totaal te voldoen €   711.83  

    

Wij verzoeken u, en voor zover nodig sommeren u, binnen 14 dagen na heden het bovengenoemde totaalbedrag

ad  €  711.83  te betalen middels overboeking op banknummer NL38RABO0301050899 of NL98INGB0003029797

ten name van Watersportvereniging Almere-Haven.   

    

Geeft u aan deze sommatie geen gevolg, dan stellen wij u nu reeds, voor zover nog vereist, in gebreke. Alsdan zijn wij genoodzaakt de vordering ter incassering over te dragen aan het incassobureau.    

        

De hiermee gemoeide gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor uw rekening. Om er zeker van te zijn dat u dit schrijven (tijdig) ontvangt, stuur ik u eveneens een exemplaar per gewone post.   

 

Namens het Bestuur     

WSV Almere Haven  

Sluiskade 11 

1353 BT Almere