psx-20240710-135148

Sluiskade 11     

1353 BT Almere-Haven

Telefoon                          036-5317517 

Havenmeester  GSM      06-50626922   

bestuursleden

Het bestuur van de WSV Almere Haven bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemene Bestuur. Het DB bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. De overige leden zijn de voorzitters of afgevaardigden van de commissies van de WSV.

Het Algemeen Bestuur van de WSV bestaat uit de volgende personen:

 

  • Voorzitter:                                                   Wilbert Nieuwenhuizen
  • Secretaris:                                                   Nicolette Paardekoper
  • Penningmeester:                                         Aart van de Brink
  • Algemeen bestuurslid Communicatie:     Stijn Gommers
  • Algemeen bestuurslid Juridische zaken:  Jan Bart Develing
  • Algemeen bestuurslid Zeilcommissie:      Jan willem Hulsbos

 

Eens per maand, of vaker indien omstandigheden dat vereisen, vergadert het bestuur in de bestuurskamer van de WSV. 

Tweemaal per jaar wordt door het bestuur de Algemene Vergadering gehouden. Hierin legt het bestuur verantwoording af aan de leden en informeert hen over de komende periode. Tevens geeft de penningmeester een toelichting op de diverse begrotingen en de financiële stand van zaken. De AV is vrij toegankelijk; echter alleen leden van de WSV hebben spreek- en stemrecht.

Gemeten  18:50
Temp24°C
WindO2 bft
LV53