Inloggen My Captain

header-algemeen-2017
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

informatie nieuwe leden

Welkom bij de watersportvereniging Almere Haven.

U heeft zich ingeschreven bij de watersportvereniging Almere Haven u zal inmiddels wel een aantal vragen hebben over bijvoorbeeld de toegang, gebruik van faciliteiten en de regels op onze haven.

Met de volgende onderwerpen hopen wij deze vragen voor een groot deel te kunnen beantwoorden.

 1. lidmaatschap en factuur
 2. Ligplaats
 3. sep-card
 4. Toegang
 5. toilet gebruik
 6. Werking elektra sep-kaart
 7. Sticker lidmaatschap
 8. Parkeren
 9. Bepalingen va orde

art.1       Lidmaatschap

U heeft u via een inschrijfformulier ingeschreven bij de WSV Almere Haven hiermee bent u akkord gegaan met de regels zoals deze door de leden is bepaald. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.Na inschrijving ontvangt u een factuur voor dit lidmaatschap en eventueel ligplaats. ( dit wordt in art.2 behandeld)

art.2       Ligplaats

Wanneer u een ligplaats heeft toegewezen zal deze in direct bij inschrijving worden gefactureerd en staat altijd op deze factuur vermeld. Aan deze toewijzing kunnen overigens geen rechten worden ontleend, het staat de havenmeester vrij u gedurende het seizoen of bij aanvang van een nieuw seizoen een andere ligplaats toe te wijzen. (zie HHR)

art.3        Sep-Card

Na betaling kan er een Sep-Card worden aangevraagd. Met deze kaart kunt u gebruik maken van de diverse faciliteiten zoals in de volgende artikelen bescheven. deze kaart blijft eigendom van de vereniging en hier wordt € 30,00 borg voor in rekening gebracht.

art.4          Toegang

Als lid heeft u dag en nacht toegang tot de haven.

gedurende de periode mei t/m september zal het toegangshek tijden kantoor uren geopend zijn. 

Buiten kantoortijden is het mogelijk om met uw mobiele telefoon het toegangshek te openen.

zie hiervoor de instructies in de volgende link;

https://www.wsvhavenkantoor.nl/toegang-controle

Bent u te voet of met de fiets of scooter dan kunt met uw Sep-card ook toegang krijgen tot de haven.

Gedurende de wintermaanden zal in de avond toegang met de auto niet mogelijk zijn!

art.5          toilet gebruik

Het is in de haven niet toegastaan uw onderwatertoilet zonder vuilwatertank te gebruiken.

De deuren van het toiletgebouw zijn afgesloten met elektronische sloten, deze zijn te openen met de Sep-Card.

art.6       werking elektra met Sep-Card

de werking van de Sep-card voor het gebruik van de elektra zuilen wordt in de volgende link beschreven;

https://www.wsvhavenkantoor.nl/opwaarderen-sepcard

 art.7      lidmaatschap stickers

Na inschrijving ontvangt u 2 stickers wij verzoeken u deze zichtbaar op uw eigendommen te plakken, zodat het personeel de eigenaren snel kan informeren bij bijvoorbeeld incidenten.

art.8       parkeren

bij gebruik van uw boot verzoeken wij het aantal auto's op het terrein gedurende het seizoen te beperken tot 2 voertuigen per lidmaatschap. 

art.9     bepalingen van orde

In ons huishoudelijk regelement hebben wij een aantal regels opgesteld m.b.t. het gebruik van onze haven.

 Bepalingen van orde deze maakt onderdeel uit van ons HHR (klik voor comleet document)


Een ieder is gehouden in de jachthaven orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid inacht te nemen en te voorkomen, dat hij door gedrag aanstoot geeft.
Het is verboden de goede orde in de jachthaven te verstoren onder meer door:

 

 • a. in de jachthaven te varen, behalve voor het bereiken of verlaten van de ligplaats; daarbij is het gebruik van gehesen zeilen niet toegestaan, met uitzondering van het jeugdzeilen;
  b. te ankeren in de haven zonder toestemming van de havenmeester;
  c. met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen;
  d. stroomaggregaten of motoren te laten draaien wanneer daarvan de naburige vaartuigen last ondervinden;
  e. apparatuur te gebruiken of activiteiten te ontplooien, waarbij hinderlijk geluid of overlast wordt veroorzaakt;
  f. vuilnis of afval van welke aard dan ook in de haven te werpen, of de steigers, gebouwen enterreinen te verontreinigen;
  g. onvoorzichtig om te gaan met vuur, olie, brandstof, gas of andere licht ontvlambare stoffen;
  h. zich met vuur, open vlam of rokend te bevinden bij of in de nabijheid van het milieuplein.
  i. open vuur te ontsteken, vuurpijlen te ontsteken of anderszins brandgevaarlijke handelingen teverrichten;

  j. tijdens het verblijf in de jachthaven gebruik te maken van de boordtoiletten; leidingwater,
  betrokken uit de aanwezige tappunten, te gebruiken voor dekspoelen;
  k. honden los te laten lopen. Huisdieren zijn alleen toegestaan indien zij geen overlast
  veroorzaken. Uitwerpselen van huisdieren dienen door de eigenaar of houder van het dier te
  worden opgeruimd;
  l. constructies of wijzigingen aan te brengen aan de jachthaven of eigendommen van de WSV te
  beschadigen;
  m. steigers en paden geheel of gedeeltelijk te blokkeren;
  n. goederen in welke vorm dan ook in het water of op het terrein van de WSV achter te laten;
  o. te vissen in de haven, 
  Huishoudelijk Reglement – Haven- en Terreinreglement – Tarieflijst datum 01-01-2020 13
  p. aanbrengen of voeren van reclame, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming
  van het bestuur.
  q. zonder toestemming van het bestuur op de jachthaven waren of goederen ter verkoop aan te
  bieden, tegen betaling diensten aan te bieden of enige werving voor deze doelen te plegen;
  niettemin is het leden toegestaan om hun vaartuig dat een ligplaats heeft in de haven aldaar ter verkoop aan te bieden, daartoe mag betreffend vaartuig voorzien worden van een bescheiden tekst met informatief karakter;
  r. slijp- of schuurwerkzaamheden te verrichten na 13.00 uur.
  s. door vrijkomend slijpsel of schuurstof niet bij de bron af te vangen;
  s. zonder toestemming van de havenmeester te lassen;
  t. laswerkzaamheden te verrichten anders dan elektrisch;
  u. verfspuit- dan wel straalwerkzaamheden te verrichten;
  v. met (brom-)fietsen over de steigers te rijden;
  w. te barbecueën buiten de daarvoor aangewezen plaats;
  x. tenten, caravans en campers te plaatsen buiten het kampeerterrein.
  y. sneller te rijden dan vijftien kilometer per uur.

 

Gemeten  20:00
Temp7°C
WindNW2 bft
LV90